หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาดิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เขาดิน เปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เขาดิน เปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ สนใจจะพาลูกไปสมัครเรียนค่ะ

เขียนโดย   คุณ Mom
วันที่ 1 มี.ค. 2567 เวลา 15.06 น. [ IP : 49.230.144.219 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จะเปิดรับสมัครเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประกอบไปด้วย
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินเหนือ
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมือง  
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1.1  มีสัญชาติไทย
    1.2  มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)
    1.3  มีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
    1.4 เป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
    1.5  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมตามวัย
2. หลักฐานการรับสมัคร
    2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
    2.2 ทะเบียนบ้านส่วนที่มีชื่อเด็ก (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ
    2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    2.4 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ใช้ในวันมอบตัวเด็ก)
    2.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
    2.6 ทะเบียนบ้านส่วนที่มีชื่อบิดา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1  ฉบับ
    2.7 ทะเบียนบ้านส่วนที่มีชื่อมารดา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน  1 ฉบับ
    2.8 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันสมัคร เพื่อทำการสัมภาษณ์และทดสอบพัฒนาการในเบื้องต้น
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    3.1  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 3 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
    3.2 รับสมัคร  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ทั้ง 3 ศูนย์
4. กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน
       ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2567
       ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 พฤษภาคม 2568

เขียนโดย   คุณ นางสาวณิชชารีย์ ลิ้มอุบัติตระ * * * ล นักวิชาการศึกษาปกิบัติการ
วันที่ 1 มี.ค. 2567 เวลา 15.24 น. [ IP : 223.207.217.252 ]
ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ Mom
วันที่ 1 มี.ค. 2567 เวลา 15.25 น. [ IP : 49.230.144.219 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
(1)