หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
 
จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 11 หมู่บ้าน
 
 
ปั้มน้ำมัน ขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง
โรงงานขนาดย่อม จำนวน 5 แห่ง
ร้านค้าปลีกย่อย จำนวน 85 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน    จำนวน   8     แห่ง
  ประปาผิวดิน (ขนาดใหญ่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  ประปาผิวดิน (ขนาดใหญ่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  ประปาผิวดิน (ขนาดใหญ่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  ประปาผิวดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  ประปาผิวดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  ประปาผิวดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  ประปาผิวดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  ประปาผิวดิน (ขนาดเล็ก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11