หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 


นางณัฐวรรณ พัวอุดมเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
โทร : 081-5323208


นางสาวพรระวี แก้วแดง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
โทร : 081-2837349
 
 


นายนาวิน กัลปนาไพร
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าที่ร้อยเอกวิสุทธิ์ สุนทรสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายพงศกร จิตมะกล่ำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน


นายบรรพต ชีพธรรม
คนงานสูบน้ำ
(ลูกจ้างประจำ)


นายมาโนช ร่มโพธิ์
พนักงานสูบน้ำ
(ลูกจ้างประจำ)


นายชาตรี สารีพุฒ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายเจษฎา คงทน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ