หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
    
 
 นายฑีระวัฒน์ จตุรโยธิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน


นางสาวภัทร์ปรียา วารีสุขไพศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
 
 


นายนาวิน กัลปนาไพร
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าที่ร้อยเอกวิสุทธิ์ สุนทรสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายพงศกร จิตมะกล่ำ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน


นายบรรพต ชีพธรรม
คนงานสูบน้ำ
(ลูกจ้างประจำ)


นายมาโนช ร่มโพธิ์
พนักงานสูบน้ำ
(ลูกจ้างประจำ)


นายชาตรี สารีพุฒ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายเจษฎา คงทน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ