หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 


นางณัฐวรรณ พัวอุดมเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
โทร : 081-5323208


นางสาวพรระวี แก้วแดง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
โทร : 081-2837349
 
 


นางสุวรรณา วังยาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-2831607


นางเก็จชาณัฐ เกษสาคร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 093-2263987


นางสาวจรัสศรี สุขไสย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร : 095-6345422


นางสาวศิริวรรณ วงษ์ราตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพรวลี สกุลสุจริตเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนิภาวรรณ เกตุสิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวชลิตา เพ็ชรโต
คนงานทั่วไป