หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 


นายวิรัตน์ เงินบำรุง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวภัทร์ปรียา วารีสุขไพศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายฤทธิรงค์ นินทะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพีระพงศ์ อ้อยฉิมพลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฉัตรา แตงสวน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศาริสา จันทรศุตภ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุพรรณี เลืบไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวนิษรา ลีสุขสาม
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏืบัติการ/ชำนาญการ