หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตำบลรับทราบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
คำสั่งให้ไปอบรมข้าราชการใหม่ [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
แจ้งเวียนบุคลากรจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)