หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขออนุญาตใช้รถยนต์เดือนมีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ขออนุญาตใช้รถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ขออนุญาตใช้รถยนต์เดือนมกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ขออนุญาตใช้รถยนต์ เดือนธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)