หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 113  
 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
แผนปฏิยัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 116  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 4 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 102  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 272  
 
  (1)