หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
    
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 211  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 214  
 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 116  
 
แผนปฏิยัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 91  
 
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 159  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 4 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 137  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 325  
 
  (1)