หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี      16 ต.ค. 2562 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 3969 เรื่อง โครงการ \\\"อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562\\\"   16 ต.ค. 2562 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3968 เรื่อง การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2562   16 ต.ค. 2562 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3967 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี   16 ต.ค. 2562 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3966 เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)    16 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระเจา   -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-   16 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ปางสวรรค์   ององค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี   16 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยใหญ่   พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562   16 ต.ค. 2562 6
หลักประกันสุขภาพ อบต.เนินมะกอก   รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เนินมะกอก ปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.โกรกพระ      16 ต.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5311