หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางตาหงาย      21 พ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางตาหงาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ เริ่มจากที่นานายสมจิตร พร้อมพ่วง ถึงที่นานายจีระศักดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านบึงราษฎร์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์    21 พ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางตาหงาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ เริ่มจากถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านนายทน หมายน้อยกลาง ถึง ถนน คสล. สายบึงใต้ หมู่ที่ 1 บ้านบางตาหงายใต้ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์    21 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางตาหงาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยลงลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ สายบึงบางตาหงายใต้เริ่มตั้งแต่แยกลาน คสล.เอนกประสงค์บึงใต้ถึงถนน คสล.แยกบ้านนายเบี้ยว หมู่ที่ 1 บ้านบางตาหงายใต้ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์    21 พ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ปี 2562   21 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 ปี 2562   21 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ปี 2562   21 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ปี 2561   21 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ปี 2561   21 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ปี 2561   21 พ.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4518/td>