หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สายงานผู้บริหาร  1 มี.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563  22 ก.พ. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564  2 ก.พ. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564  2 ก.พ. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเแพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ  5 ม.ค. 2564 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ งดจัดงานวันเด็กประจำปี 2564  5 ม.ค. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  1 ม.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  23 ธ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายและอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564  23 ธ.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  2 ธ.ค. 2563 124
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25