หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เกี่ยวกับการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  19 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ขอเชิญร่วมดำเนินการตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563  1 มิ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ครั้งที่ 2  29 พ.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ครั้งที่ 2  27 พ.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 โครงการ   18 พ.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบถุงยังชีพ ให้ ปชช.ที่ประสบพายุฤดูร้อนตำบลเขาดิน  8 พ.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยางชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )  8 พ.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกพบประชาชน  28 เม.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   27 เม.ย.63 มอบอุปกรณ์ป้องกัน โรคไวรัสโควิด-19  28 เม.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ   21 เม.ย. 2563 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17