หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.เขาดิน และนายกอบต.เขาดิน /ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.เขาดิน และนายกอบต.เขาดิน  22 ต.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เขาดิน และนายก อบต.เขาดิน  6 ต.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  6 ต.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  6 ต.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  6 ต.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นเกี่ยวกับการหาเสียงเลื้อกตั้ง  6 ต.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย  15 ต.ค. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัยชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  27 ก.ย. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  23 ก.ย. 2564 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  13 ก.ย. 2564 83
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28