หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ช่องทองแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   8 ส.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน   30 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561   27 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติการให้บริการ ของ อบต.เขาดิน   27 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดหาพัสดุุรายเดือน   27 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   27 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   27 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม   27 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน   27 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   27 มิ.ย. 2562 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13