หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากบ้านนายสะอาดหมู่10ถึงเขตติดต่อม.6(จากบ้านนายสะอาดหมู่10ถึงรั้วบีบีซี)   17 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยและการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์    2 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวงชนบทถึงบ้านนายอุดมศิลป์ แก้วทอง หมู่5   16 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนนคสล.จากเดิมถึงศาลเจ้าพ่อแหลมลาว ม.2   16 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากรังสิโยทัยถึงที่นายมนัส เพ็ญวิจิตร หมู่ที่6   12 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง ช่องทองแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   8 ส.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน   30 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561   27 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติการให้บริการ ของ อบต.เขาดิน   27 มิ.ย. 2562 36
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15