หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 

 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  
 

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
๑. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
1.1 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
สำนักงานปลัด
1.2.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
     - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบภาคปฏิบัติ) เวลา 09.00 น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
     - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป       ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
กองช่าง
1.2.5 ตำแหน่งคนงานทั่วไป (คนงานสูบน้ำ)
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบภาคปฏิบัติ) เวลา 09.00 น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
     - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป       ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 15.52 น. โดย คุณ สุกัญญา นิกรธรรมรัต

ผู้เข้าชม 117 ท่าน