หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี 2564 โดยสำนักงานป.ป.ช.แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -31 พฤษภาคม 2564 ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ท่าน เข้าตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS   ตามช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/j6qkg6  หรือด้วยวิธีการแสกน QR Code ด้านบน โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน และตอบแบบสำรวจจนครบทุกข้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 11.05 น. โดย คุณ สุกัญญา นิกรธรรมรัต

ผู้เข้าชม 44 ท่าน