หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 

 
กิจกรรม เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายวัฒนากร ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินได้ร่วมแสดงเจตจำนงค์และแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตและตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เป็นองค์กรมีที่คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 14.45 น. โดย คุณ สุกัญญา นิกรธรรมรัต

ผู้เข้าชม 204 ท่าน