หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 

 
ตู้...ปันสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

14 พ.ค.2563 นายวัฒนากร  ผิวผ่อง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จัดให้มี “ตู้ ..ปันสุข” บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลเขาดิน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยมี ข้าราชการพนักงาน และผู้มีจิตสาธารณะสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแบ่งปันความสุขร่วมบริจาคให้กับ อบต.เขาดิน ผลการปฏิบัติ ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเป็นอย่างดี และประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ในการช่วยเหลือของภาคส่วนราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 14.52 น. โดย คุณ สุกัญญา นิกรธรรมรัต

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X