หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
1.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1.1 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน   1   อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000.-บาท รวมอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,400.- บาท
1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
       1.2.1 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน   1   อัตรา
       1.2.1 คนงานทั่วไป                                        จำนวน   2   อัตรา
อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,000.-บาท รวมอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000.- บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 17.21 น. โดย คุณ สุกัญญา นิกรธรรมรัต

ผู้เข้าชม 132 ท่าน