หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 


นายโชค เข็มทราย
ประธานสภา อบต.เขาดิน
 


นายสุชาติ พรมานะ
รองประธานสภา อบต.เขาดิน


นายวิรัตน์ เงินบำรุง
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายชุมพร สุธาพจน์
สมาชิกสภา อบต.


นางจำเนียร ธะระสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.


นายธนพล ศรีโมรา
สมาชิกสภา อบต.


นายอนุชา พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกสภา อบต.


นายไชยยันต์ ต่างเกตุ
สมาชิกสภา อบต.


นายธนพล ศรีโมรา
สมาชิกสภา อบต.


นายอนุชา พงษ์ไพบูลย์


นายมนัส แปลงนารถ


นายอำนวย สุขเจริญ


นายประวิทย์ พรมจันทร์


นายอำนาจ สุขเจริญ


นายไพโรจน์ พัฒวี