หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 


นายโชค เข็มทราย
ประธานสภา อบต.เขาดิน
 


นายสุชาติ พรมานะ
รองประธานสภา อบต.เขาดินเลขานุการสภา อบต.
 
 


นายชุมพร สุธาพจน์
สมาชิกสภา อบต.


นางจำเนียร ธะระสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.


นายธนพล ศรีโมรา
สมาชิกสภา อบต.


นายอนุชา พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.สมาชิกสภา อบต.