หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 


นายโชค เข็มทราย
ประธานสภา อบต.เขาดิน
 


นายสุชาติ พรมานะ
รองประธานสภา อบต.เขาดิน


นายฑีระวัตน์ จตุรโยธิน
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายชุมพร สุธาพจน์
สมาชิกสภา อบต.


นางจำเนียร ธะระสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.


นายธนพล ศรีโมรา
สมาชิกสภา อบต.


นายอนุชา พงษ์ไพบูลย์
สมาชิกสภา อบต.


-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.


นายธนพล ศรีโมรา
สมาชิกสภา อบต.


นายอนุชา พงษ์ไพบูลย์นายมนัส แปลงนารถนายอำนวย สุขเจริญนายประวิทย์ พรมจันทร์นายอำนาจ สุขเจริญนายไพโรจน์ พัฒวี