หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 


นาย สุภาพ พูลเกลี้ยง
กำนันตำบลเขาดิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
 
 


นาง วันเพ็ญ วงศ์สอน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1


นาย วีรศักดิ์ พานทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2


นาง กมลวรรณ แซ่ตั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3


นาย ธีปกร บำรุงสรณ์ยิ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4


นาย รุ่งรัตน์ สาครสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5


นาย สุชิติ แสงสี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6


นาย สุภาพ พูลเกลี้ยง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7


นาย โอภาส ยิ้มกลั่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8


นาย อุดมศักดิ์ สิงห์อุดร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9