หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]



จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]



จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 6 แห่ง และ ศพด. 3 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน (ช่วงปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนสาธารณะ ๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ บ้านนายบุญชู งามสมโภช หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ) บ้าน นายลำพอง มิ่งเมือง บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ) บ้าน นางอัมลา วงษ์เดือน บ้านเลขที่ ๘/๒ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ บ้านนายเจี้ยม สามารถ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ บ้านนางบุญธรรม ปั้นนาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 70