หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำเวทีและเครื่องขยายเสียง ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมขับเคลื่อนและเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมขับเคลื่อนและเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดทำนิทรรศการระบบเศรษฐกิจ BCG และจ้างตกแต่งสถานที่ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมขับเคลื่อนและเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดทำนิทรรศการการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมขับเคลื่อนและเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดเต็นท์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมขับเคลื่อนและเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล (สนป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๑๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมขับเคลื่อนและเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 56