ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาดิน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256395,83479,77197,287---------272,892
256282,937159,075211,850193,545148,654100,92481,34667,93661,86863,49975,58685,7651,332,985
256157,791187,862123,904103,55261,49661,78946,65254,44136,561102,850267,790168,5201,273,208
ยอดยกมาตั้งแต่ 8 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560   803,630
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,682,715
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี