หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
 


นายวัฒนากร ผิวผ่อง
นายก อบต.เขาดิน
ติดต่อ โทร.0869717999
 


นายเจษฎา สระทองแร่
รองนายก อบต.เขาดิน
ติดต่อ โทร.081-9717850


-
รองนายก อบต.เขาดิน
 


นายยุทธนา สายยวง
เลขานุการนายก อบต.เขาดิน
ติดต่อ โทร.087-8484812