หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 


นายวัฒนากร ผิวผ่อง
นายก อบต.เขาดิน
 


นายเจษฎา สระทองแร่
รองนายก อบต.เขาดิน


นายยุทธนา สายยวง
เลขานุการนายก อบต.เขาดิน
 


-
รองนายก อบต.เขาดิน