หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
คณะผู้บริหาร
 


นายวัฒนากร ผิวผ่อง
นายก อบต.เขาดิน
ติดต่อ โทร.0869717999
 


นายเจษฎา สระทองแร่
รองนายก อบต.เขาดิน
ติดต่อ โทร.081-9717850


นายมนัส แปรงนารถ
รองนายก อบต.เขาดิน
โทร : 062-3101755
 


นายยุทธนา สายยวง
เลขานุการนายก อบต.เขาดิน
ติดต่อ โทร.087-8484812
 
พนักงานส่วนตำบล
 


นางณัฐวรรณ พัวอุดมเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
โทร : 081-5323208


นางสาวภัทร์ปรียา วารีสุขไพศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0869388787
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุวรรณา วังยาว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-2831607


นายนาวิน กัลปนาไพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3790706