หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
วิเคราะห์ผลและปรับปรุงข้อบกพร่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการประเมิน LPA 2561 [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการใช่จ่ายเงินสะสม [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 99  
 
  (1)     2      3