หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
รายงานผลการประเมิน LPA 2561 [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการใช่จ่ายเงินสะสม [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 [ 19 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 162  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ก.ย.59 [ 7 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 150  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ส.ค.59 [ 7 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 143  
 
  (1)     2