หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 [ 19 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 152  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ก.ย.59 [ 7 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 138  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ส.ค.59 [ 7 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 132  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ก.ค.59 [ 8 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 130  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย.59 [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 143  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พ.ค.59 [ 7 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 143  
 
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เม.ย.59 [ 9 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 133  
 
  (1)     2