หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต.เขาดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
วิเคราะห์ผลและปรับปรุงข้อบกพร่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2      3      4