หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
อบต.เขาดิน
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
วิเคราะห์ผลและปรับปรุงข้อบกพร่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการประเมิน LPA 2561 [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2      3