กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน  117 0 9 พ.ย. 2561
การคมนาคมไม่สะดวกในเรื่องของ ถนน หมู่ 10  271 2 9 มิ.ย. 2561
ตลาดเจ้าค่ะ  263 0 14 พ.ค. 2561
นี่ถนนใช่มั้ย  608 0 3 ต.ค. 2560
น้ำประปาหมุ่บ้าน  575 2 11 ส.ค. 2560
เว็บไซต์ อบต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ  767 0 16 พ.ย. 2559
  (1)