กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กเล็ก    20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน    20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็น+น้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง    20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผง เคมีแห้งถังดับเพลิง แก๊สหุงต้ม ตามโครงการอบรมเยาวชนการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2561   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดไทรย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตะแกรงกันขยะบ่อบำบัด หมู่ 15   20 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดไทรย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำที่เก็บเสียงโรงสูบน้ำ ม.15   20 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวหวาย   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะพิเศษ)   20 มิ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดไทรย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้าย , วัสดุก่อสร้าง   20 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือประกอบการอบรม สำหรับโครงการอบรมเยาวชนการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2561   20 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บึงปลาทู   ขนุมัติจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสระ ถนนสายบ้านทุ่งสระ 2 ถึงบ้านนายผัน เริ่มจากนานายจำรัส   20 มิ.ย. 2561 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3143/td>