กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
ติดต่อ
รู้จักตำบล บุคลากร ข่าวสาร   ระเบียบ สนทนา ติดต่อ อบต.
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ยากจนยากไร้ที่พึ่งอาศัยจำนวน11หมู่บ้าน   6 ธ.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายหาดเสลา-แหลมสมอ(นว.ถ.035-013) ม.1   4 ธ.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   28 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)   28 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2561    27 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   26 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   23 พ.ย. 2561 22
โอนย้าย/รับสมัคร   มาตรฐานการปฏิบัติงาน   16 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายดงมะไฟ-บึงเพรียง หมู่ที่1   31 ต.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงทางเชื่อมภายในตำบล ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete   17 ก.ย. 2561 43
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11