ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาดิน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 20 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256157,791187,862123,904103,55261,49661,78946,65254,44136,56140,174--774,222
256016,15833,47781,50766,40439,66055,76263,590128,96168,45363,16472,82052,351742,307
2559-46481240,9016,6532,1237521,0841,2103,2385,25661,323
ยอดยกมาตั้งแต่ 8 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ม.ค. 2559   -1,577,852
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี